מאמרים וטקסטים

איילת השחר כהן, צידה האפל של הפומפייה (מזכרות מהבית), אפריל 2007

אסתר דותן, נוף עם אנדרטה, דצמבר 1999

אסתר זנדברג, אלגיה למבואה וחדר מדרגות, פברואר 2011

מאיר ויגודר, להביט בהיזכרות: צילום אנדרטאות ונוף הזיכרון  (מתוך המבוא של כל מקום, נוף ישראלי עם אנדרטה, הוצאת חרגול, 2002)

בתיה גור, כל מקום- נוף ישראלי עם אנדרטההמלצות לסוף שבוע, עיתון הארץ, ספטמבר 2009

סמדר שפי, בלי בלורית ובלי תואר, הארץ, מרץ, 2000

חיים מאור, צילום: הזיכרון כהערה אודות הנוף, הדף הירוק, 2005

טלי כהן-גרבוז, זכרון גורלי, עיתון העיר, אוגוסט 2008

יעל גילעת, ִאמהות ולאומיות: קולן של נשים אמניות בשיח השכול וההנצחה, המכללה האקדמית אורנים

סיגל ברניר, דרורה דומיני, פראנס לבה-נדה ״כל מקום״, סדנאות האמנים, ינאור-מרץ 2000

רונית שני, ציידות של אנדרטאות, ידיעות אחרונות, יולי 2002

אילנית קונופני, עצמים מלנכוליים,  מוסררה, ירושלים 2016