קוורטט – לקסיקון לארבעה קולות

במעין מהלך הפוך מתערוכה קבוצתית שבה מתקיימת קרבה המייצרת תזה, יצרו האמניות נועה בן-נון מלמד, איריס חסיד, נורית ירדן ופראנס לבה-נדב ארבע מיני תערוכות, כל אחת בקיר נפרד, כמעט רטרוספקטיבי.
העבודה על התערוכה "קוורטט", שהיא תוצר של דיאלוג בין האמניות שאצרו את התערוכה מתוך שיתוף פעולה קבוצתי, החלה ברעיון לנסות לבדוק את המוטיבים הבולטים שכל אחת השתמשה בהם ביצירה שלה לאורך השנים ומהם לייצר לקסיקון דימויים אישי. תהליך הבדיקה המשותף והשמירה על האוטונומיה של כל אחת, הולידו חיבורים בלתי צפויים בין הקירות, בין הדימויים ובין הנרטיבים הגלויים והסמויים.

מאת מרב שין-אלון

Variation sur papier #6, 2011-2014, archival pigment print | 50x70 cm | וריאציה על נייר #6 , 2011-2014, הזרקת דיו פיגמנט ארכיוני
Gottlieb 22, 1993-2014, archival pigment print | 50x70 cm | גוטליב 22 , 1993-2014, הזרקת דיו פיגמנט ארכיוני
Still Life #1, 2013, archival pigment print | 50x38 cm | טבע דומם #1, הזרקת דיו פיגמנט ארכיוני
Mirroring #2, 2004-2014, photoetching | 18x27cm | שיקוף #2, תחריט צילומי, 2004-2014
Variation sur papier avec cire-#1, 2011, archival pigment print | 70x100 cm | וריאציה על נייר עם שעווה #1, 2011, הזרקת דיו פיגמנט ארכיוני
Still Life #2, 2013, archival pigment print | 24x24 cm | טבע דומם #2, הזרקת דיו פיגמנט ארכיוני
Scanogram avec fleur #1, 2009-2014, archival pigment print | 22x30 cm | סקנוגרם עם פרח #1, 2009-2014, הזרקת דיו פיגמנט ארכיוני
Scanogram avec Cédrat, 2009-2014, archival pigment print | 28x37 cm | סקנוגרם עם אתרוג, 2009-2014, הזרקת דיו פיגמנט ארכיוני
Mirroring #9, 2004-2014, transparency | 23x35 cm | שיקוף #9, 2004-2014, הדפסה על שקף
Dentelle, 2007, scanogram, digital print | 22x30 cm | תחרה, 2007, סקנוגרם, הדפסה דיגיטלית
Robe d׳Enfant, 2007, scanogram, digital print | 22x30 | שמלה לילדה, 2007, שקנוגרם, הדפסה דיגיטלית
Installation view | הצבה בחלל
Installation view | הצבה בחלל
Installation view | הצבה בחלל