חמישה זוגות ושלישיה 1997

Pair #1a זוג
Pair #1b זוג
Pair #2a זוג
Pair #2b זוג
Pair #3a זוג
Pair #3b זוג
Pair #4a זוג
Pair #4b זוג
Pair #5a זוג
Pair #5b זוג
Triplet #1 שלישיה
Triplet #2 שלישיה
Triplet #3 שלישיה